Μόνωση & Εξοικονόμηση Ενέργειας

Μάθετε τα πιο βασικά tips για την μόνωση & εξοικονόμηση ενέργειας του σπιτιού σας. Η κατάλληλη μόνωση είναι βασική προϋπόθεση για την προστασία κάθε κτιρίου.

Αντιμετώπιση Μούχλας στην Ταράτσα

Αντιμετώπιση Μούχλας στην Ταράτσα

ΠΡΟΒΛΗΜΑ  Ταράτσα στην οποία έχουν εμφανιστεί σε κάποια σημεία μούχλα, μύκητες και άλγη. Αίτια: Στην ταράτσα δεν υπάρχουν σωστές κλήσεις ή κάποια σημεία έχουν κοιλότητες ...
Διαβάστε περισσότερα
Θερμομόνωση Ταρατσών

Θερμομόνωση Ταρατσών

Θερμομόνωση Ταρατσών Προεργασία και Τελικό Πέρασμα Η ταράτσα δέχεται και επηρεάζεται από πηγές θερμικής ακτινοβολίας με αποτέλεσμα να επηρεάζεται και η εσωτερική θερμοκρασία των δωματίων ...
Διαβάστε περισσότερα
Θερμομόνωση Τοίχων

Θερμομόνωση Τοίχων για Εξοικονόμηση Ενέργειας

Υπολογίζεται ότι κατά τη διάρκεια του χειμώνα σε ένα διώροφο σπίτι χωρίς μόνωση παρατηρούνται απώλειες: Από την ταράτσα περίπου 25% της συνολικής απώλειας. Από τη ...
Διαβάστε περισσότερα