Μόνωση & Εξοικονόμηση Ενέργειας

Μάθετε τα πιο βασικά tips για την μόνωση & εξοικονόμηση ενέργειας του σπιτιού σας. Η κατάλληλη μόνωση είναι βασική προϋπόθεση για την προστασία κάθε κτιρίου.

Αντιμετώπιση Μούχλας στην Ταράτσα

ΠΡΟΒΛΗΜΑ  Ταράτσα στην οποία έχουν εμφανιστεί σε κάποια σημεία μούχλα, μύκητες και άλγη. Αίτια: Στην ταράτσα δεν υπάρχουν σωστές κλήσεις ή κάποια σημεία έχουν κοιλότητες ...
Διαβάστε περισσότερα
Θερμομόνωση Ταρατσών

Θερμομόνωση Ταρατσών

Θερμομόνωση Ταρατσών Προεργασία και Τελικό Πέρασμα Η ταράτσα δέχεται και επηρεάζεται από πηγές θερμικής ακτινοβολίας με αποτέλεσμα να επηρεάζεται και η εσωτερική θερμοκρασία των δωματίων ...
Διαβάστε περισσότερα
Θερμομόνωση Τοίχων

Θερμομόνωση Τοίχων για Εξοικονόμηση Ενέργειας

Υπολογίζεται ότι κατά τη διάρκεια του χειμώνα σε ένα διώροφο σπίτι χωρίς μόνωση παρατηρούνται απώλειες: Από την ταράτσα περίπου 25% της συνολικής απώλειας. Από τη ...
Διαβάστε περισσότερα