Χρώματα

Χρώματα τοίχου, ξύλου, ειδικά χρώματα. Πολύτιμες συμβουλές και τρόποι εφαρμογής καθώς και λύσεις σε προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την εργασία.

Ρωγμές Μικρού Μεγέθους σε Βαμμένη Επιφάνεια (Τριχοειδείς Ρωγμές)

ΠΡΟΒΛΗΜΑ  Παρουσία «ανοιγμάτων» - ρωγμών μικρού μεγέθους (τριχοειδείς ρωγμές) πάνω σε βαμμένη επιφάνεια. Αίτια: 1.Δεν είχε γίνει το απαιτούμενο αστάρωμα σε επιφάνεια πάνω στην οποία ...
Διαβάστε περισσότερα

Εμφάνιση Άσπρων Σημείων σε Βαμμένο Εξωτερικό Τοίχο

Πρόβλημα Εμφάνιση ασπρίλων σε ποικίλα σημεία βαμμένων επιφανειών εξωτερικών τοίχων, σε μορφή σκόνης ή χιονιού. Αίτια Όχι επαρκής καθαρισμός των αλάτων πριν την εκ νέου ...
Διαβάστε περισσότερα
Τι Είναι Οικολογικό Χρώμα

Τι Είναι Οικολογικό Χρώμα

Οικολογικό Χρώμα Οικολογικό Χρώμα είναι το χρώμα που ρυπαίνει όσο το δυνατόν λιγότερο σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, από την εξόρυξη και παραγωγή ...
Διαβάστε περισσότερα
Χρώμα που έχει περισσέψει, τι το κάνουμε?

Χρώμα που έχει περισσέψει, τι το κάνουμε?

Τι κάνουμε το χρώμα που έχει περισσέψει μετά το τέλος της εργασίας μας; Είναι πολύ σημαντικό να αραιώνουμε σε ξεχωριστό δοχείο το χρώμα που θα ...
Διαβάστε περισσότερα
Σωστή Αραίωση Χρωμάτων

Σωστή Αραίωση Χρωμάτων

Η σωστή αραίωση χρωμάτων σε αναλογία και ποιότητα διαλύτη είναι πολύ σημαντική, καθώς λανθασμένη αραίωση ή χρήση ακατάλληλου διαλύτη μπορεί να οδηγήσει σε μη ικανοποιητικό ...
Διαβάστε περισσότερα