Εμφάνιση Άσπρων Σημείων σε Βαμμένο Εξωτερικό Τοίχο

Πρόβλημα

Εμφάνιση ασπρίλων σε ποικίλα σημεία βαμμένων επιφανειών εξωτερικών τοίχων, σε μορφή σκόνης ή χιονιού.

Αίτια

 1. Όχι επαρκής καθαρισμός των αλάτων πριν την εκ νέου βαφή της επιφάνειας.
 2. Διείσδυση υγρασίας από ρωγμές τριχοειδούς μορφής η οποία με την έξοδό της παρασύρει άλατα και έτσι τα εναποθέτει στην εξωτερική επιφάνεια του τοίχου.
 3. Υγρασία η οποία έχει συγκεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στο εσωτερικό του τοίχου και καθώς εξέρχεται μπορεί να παρασύρει άλατα από το σοβά ή το μπετό.
 4. Μη υδρόλυση των αλάτων του σοβά ή του μπετόν (λόγω απουσίας της απαραίτητης ποσότητας νερού στο κονίαμα) και μεταφορά αυτών με την υγρασία στην εξωτερική επιφάνεια του τοίχου.
 5. Εισχώρηση στην τοιχοποιία λόγω λεπτής στρώσης χρώματος, αυξημένης υγρασίας περιβάλλοντος, η οποία καθώς βγαίνει στη συνέχεια προς τα έξω μπορεί να παρασύρει άλατα από το σοβά ή το μπετό.

Λύση

Α) Αν η αιτία του φαινομένου είναι η ύπαρξη υγρασίας, θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες επιδιορθώσεις των αιτιών που την προκαλούν (π.χ. ρωγμές και μικρορωγμές, υδρορροές κλπ). Όσο υφίσταται το φαινόμενο, η επιφάνεια δεν πρέπει να βαφτεί.

Αφού κάνουμε τις κατάλληλες επιδιορθώσεις, συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:

 1. Αφαιρούμε με τρίψιμο τα άλατα, ξεπλένουμε την επιφάνεια με νερό και περιμένουμε μέχρι να στεγνώσει
 2. Περνάμε την επιφάνεια με ακρυλικό μικρονιζέ αστάρι νερού Eco Primer της Peletico
 3. Εφαρμόζουμε σε δύο στρώσεις το 100% ακρυλικό χρώμα Α-100 της Sherwin Williams

Β) Αν η αιτία του φαινομένου είναι η ύπαρξη αλάτων τότε ακολουθούμε την εξής διαδικασία:

 1. Αφαιρούμε με τρίψιμο τα άλατα, ξεπλένουμε την επιφάνεια με νερό και περιμένουμε μέχρι να στεγνώσει

 2. Ασταρώνουμε την επιφάνεια με αντιαλκαλικό λευκό αστάρι Vernilac Veradur Stain and Alkali Block
 3. Εφαρμόζουμε σε δύο στρώσεις το 100% ακρυλικό χρώμα Α-100 ή το ελαστομερές ακρυλικό Loxon της Sherwin Williams