Εμφάνιση Μαύρων Κηλίδων και Μούχλας σε Χαμηλά Σημεία Βαμμένης Επιφάνειας

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Εμφάνιση μαύρων κηλίδων και μούχλας στα χαμηλά κυρίως σημεία βαμμένης επιφάνειας

Αίτια:

1.Υπάρχουν ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη μικροργανισμών από πολύ απορροφητικές ή αδρές επιφάνειες πχ RELIEF ή μυκονιάτικο. Οι μικροοργανισμοί αυτοί είναι και η αιτία δημιουργίας των μαύρων κηλίδων και της μούχλας.

2. Υψηλά επίπεδα υγρασίας.

3. Απουσία έκθεσης επιφανειών στον ήλιο ή γειτνίασή τους με παρτέρια, κήπο κα.

Λύση:

i) Αν η αιτία του φαινομένου είναι η ύπαρξη συσσωρευμένης υγρασίας, θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες επιδιορθώσεις των αιτιών που την προκαλούν (π.χ. ρωγμές και μικρορωγμές, υδρορροές, ανιούσα υγρασία κλπ).

Αφού επιλυθούν τα προβλήματα, προτείνεται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:

  1. Αφαιρούμε τη μούχλα και τους μύκητες από τα σημεία, χρησιμοποιώντας το καθαριστικό μυκητοκτόνο Combat 222 της San Marco
  2. Περνάμε την επιφάνεια με ακρυλικό μικρονιζέ αστάρι νερού Eco Primer της Peletico

  3. Εφαρμόζουμε σε δύο στρώσεις το 7100 Thermoplast της Stancolac, 100% ακρυλικό, ελαστομερές μονωτικό, κεραμικό, ψυχρό οικοδομικό χρώμα για εξωτερικές κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες από σοβά, μπετόν, λιθοδομή, γυψοσανίδα, ταράτσες κ.α.

Καθαριστικά Υγρασίας - Μούχλας

Καθαριστικό Μούχλας και Άλγης Combat 222

15,00 65,00 
20,00 58,00