Εμφάνιση στοκαρίσματος στις βαμμένες επιφάνειες

Εμφάνιση στοκαρίσματος σε επιφάνειες που μόλις έχουν βαφεί. Τι έχει συμβεί;

Δείτε τις αίτιες που μπορεί να προκαλέσουν αυτό το πρόβλημα και το πως θα το αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά, εύκολα και γρήγορα, δίνοντας στον φρέσκο βαμμένο τοίχο σας την ποιότητα που πρέπει άλλα και για να ξενοιάσετε μια για πάντα.

Αιτία:

1) Η επιφάνεια πριν βαφτεί δεν ασταρώθηκε καθόλου ή ασταρώθηκε με ακατάλληλο για την περίπτωση αστάρι.

2) Το χρώμα που εφαρμόσαμε έχει χαμηλή καλυπτικότητα.

3) Κακοστοκαρισμένη επιφάνεια.

Λύση:

1)  Ασταρώνουμε με το κατάλληλο αστάρι.

2)  Βάφουμε με πλαστικό χρώμα πρώτης ποιότητας αν έχουμε εσωτερική επιφάνεια και με ακρυλικό ή ελαστομερές αν έχουμε εξωτερική επιφάνεια.

Αστάρια

Πλαστικά Χρώματα

 

Πρόσφατα Άρθρα