0,42 0,50 

Γυαλόχαρτα - Λειαντικά

Γυαλόχαρτο H115mm Smirdex 330 Duroflex (Μέτρο)

0,80 1,40 
0,65 1,50 
0,35 0,40 
1,20 1,50 

Γυαλόχαρτα - Λειαντικά

Γυαλόχαρτο H115mm Smirdex 350 Dural (Μέτρο)

0,70 1,20 
1,80 1,90 
1,60 1,70 
15,00 25,90 
26,00 33,00 

Γυαλόχαρτα - Λειαντικά

Γυαλόχαρτο H115mm x 25m Smirdex 350 Dural (Ρολό)

14,00 26,50 

Λειαντικά Hλ. Εργαλείων

Ventalia Ζιργκονίου 125mm Smirdex

2,10 

Λειαντικά Hλ. Εργαλείων

Ventalia Ζιργκονίου 115mm Smirdex

1,80