0,42 0,50 

Γυαλόχαρτα - Λειαντικά

Γυαλόχαρτο H115mm Smirdex 330 Duroflex (Μέτρο)

0,80 1,40 
1,20 1,50 
0,65 1,50 
0,35 0,40 
1,80 1,90 

Γυαλόχαρτα - Λειαντικά

Γυαλόχαρτο H115mm Smirdex 350 Dural (Μέτρο)

0,70 1,20