111,90 134,50 

Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός

ΚΕΝΑ ΚΑΡΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

14,90 22,90 
58,00 60,00 
56,50 83,90 
14,50 26,60 
31,70 58,90 

Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός

ΛΑΜΠΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 2 x 0,75 (10 mt)

7,50 9,40 

Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός

Καλώδια Μπαταρίας 400Α

28,00 

Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός

Καλώδια Μπαταρίας 200Α

15,80 

Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός

Καλώδια Μπαταρίας 150Α

10,60 

Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός

Προέκταση με Φις Αρσενικό-Θηλυκό Σούκο

6,20 8,50