Γυαλόχαρτα - Λειαντικά

Γυαλόχαρτο H115mm Smirdex 330 Duroflex (Μέτρο)

0,80 1,40 
1,20 1,50 

Γυαλόχαρτα - Λειαντικά

Γυαλόχαρτο H115mm Smirdex 350 Dural (Μέτρο)

0,70 1,20 
15,00 25,90 
26,00 33,00 

Γυαλόχαρτα - Λειαντικά

Γυαλόχαρτο H115mm x 25m Smirdex 350 Dural (Ρολό)

14,00 26,50