Αστάρια - Αγκυρωτικά

Αστάρι για Hyperdesmo Alchimica Microsealer-50

7,40 110,00 
9,00 118,00 

Πολυουρεθανικά Στεγανωτικά Ταρατσών

PRIMER-T Αστάρι για διάφανο στεγανωτικό HYPERDESMO-T

7,00 124,00 

Πολυουρεθανικά Στεγανωτικά Ταρατσών

Πολυουρεθανικό Μονωτικό Ταρατσών 1kg Alchimica Hyperdesmo-LV

6,90 7,00 

Αστάρια - Αγκυρωτικά

Αστάρι για Hyperdesmo Aquasmart-Dur

54,90 

Πολυουρεθανικά Στεγανωτικά Ταρατσών

Βερνίκι Hyperdesmo-T 1Lt Alchimica

18,00 

Πολυουρεθανικά Στεγανωτικά Ταρατσών

Πολυουρεθανικό Μονωτικό Ταρατσών 6kg Alchimica Hyperdesmo-LV

28,00 30,00 

Πολυουρεθανικά Στεγανωτικά Ταρατσών

SOLVENT-01 ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΓΙΑ HYPERDESMO

5,50 75,70 

Αστάρια - Αγκυρωτικά

Αστάρι Alchimica Primer-PU

3,70 110,00 

Πολυουρεθανικά Στεγανωτικά Ταρατσών

Επίχρισμα Alchimica Hyperdesmo-ADY 500 5 kg

40,00 

Αστάρια - Αγκυρωτικά

Αστάρι για Hyperdesmo Universal Primer-2K-4060

8,90 144,00 

Πολυουρεθανικά Στεγανωτικά Ταρατσών

Πολυουρεθανικό Μονωτικό Ταρατσών 25kg Alchimica Hyperdesmo-LV

86,00 90,00 

Πολυουρεθανικά Στεγανωτικά Ταρατσών

Πολυουρεθανικό Μονωτικό Ταρατσών 15kg Alchimica Hyperdesmo-LV

60,00 64,00 

Πολυουρεθανικά Στεγανωτικά Ταρατσών

Βερνίκι Hyperdesmo-T 4Lt Alchimica

60,00 

Αστάρια - Αγκυρωτικά

Αστάρι για Hyperdesmo Alchimica Aquadur

11,00 80,00 

Αστάρια - Αγκυρωτικά

Αστάρι Alchimica Microprimer-PU

3,90 209,00 

Πολυουρεθανικά Στεγανωτικά Ταρατσών

Επίχρισμα Alchimica Hyperdesmo-ADY-E 4lt

47,70