Σκληρυντής Κόλλας CARMYDUR

Σκληρυντής Κόλλας CARMYDUR

Ισοκυανικό διάλυμα σε Ethyl Acetate και μεθυλοχλωρίδιο, υψηλής αντίδρασης σε κόλλες πολυουρεθάνης και πολυχλωροπρενίου

Πεδία Εφαρμογής

  • Προστίθεται σε αναλογία 3 – 5 % σε κόλλες πολυουρεθάνης και πολυχλωροπρενίου
  • Αυξάνει πολύ την αντοχή της κόλλας στη θερμοκρασία, την αντοχή στους διαλύτες και τη δύναμη της συγκόλλησης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Χρώμα εμφάνιση: Κιτρινίζων υγρό
  • Ειδικό βάρος (gr/ml): (20°C) 1,3
  • Συνολικά ενεργά συστατικά (%): 28,5 ± 1
  • NCO περιεκτικότητα (%): 6 ± 0,2

3,50 38,50 

Εκκαθάριση
Σκληρυντής Κόλλας CARMYDUR
Σκληρυντής Κόλλας CARMYDUR

Πληροφορίες

Κωδικός Εργοστασίου: N/A Barcode: N/A Κωδικός προϊόντος: 333420 Κατηγορία: Ετικέτα:

Ο σκληρυντής κόλλας CARMYDUR παρουσιάζει υψηλή αντίδραση σε κόλλες πολυουρεθάνης και πολυχλωροπρενίου. Αποτελέι το Β΄συστατικό για τις κόλλες CM 233 και CM 888, όταν απαιτείται μεγαλύτερη αντοχή στη θερμότητα.

Βήματα Εφαρμογής

Βήμα 1 Προστίθεται στην κόλλα σε αναλογία 3 – 5 %
Βήμα 2 Αναδεύουμε πολύ καλά για να έχουμε ισοκατανομή των ισοκυανικών στην κόλλα
Βήμα 3 Το μίγμα των δύο συστατικών πρέπει να χρησιμοποιηθεί στις μεν κόλλες πολυχλωροπρενίου μέσα σε 1 – 2 h, στις δε κόλλες πολυουρεθάνης μέσα σε 6 h. Όσο μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος τόσο μικρότερο χρόνο ζωής έχει το μίγμα

 

Αποθήκευση

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο για να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Το DESMODUR μπορεί να αποθηκευτεί το λιγότερο για 6 μήνες στη θερμοκρασία των 10-30°C, σε καλά κλεισμένα δοχεία.

Βάρος Μ/Δ
Κατασκευαστής

Συσκευασία

30 gr, 800 gr