Ρωγμές Μικρού Μεγέθους σε Βαμμένη Επιφάνεια (Τριχοειδείς Ρωγμές)

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Παρουσία «ανοιγμάτων» – ρωγμών μικρού μεγέθους (τριχοειδείς ρωγμές) πάνω σε βαμμένη επιφάνεια.

Αίτια:

1.Δεν είχε γίνει το απαιτούμενο αστάρωμα σε επιφάνεια πάνω στην οποία έγινε η εφαρμογή του χρώματος.

2. Σε επιφάνεια με προβληματική τοιχοποιία(σοβάς ή στόκος κακής ποιότητας) και πολλές τριχοειδείς ρωγμές εφαρμόστηκε απλό ακρυλικό χρώμα και όχι ελαστομερές.

3. Το εφαρμοζόμενο χρώμα είναι κακής ποιότητας με πρόσφυση και ελαστικότητα ανεπαρκείς.

Λύση:

Ελέγχουμε σε τι κατάσταση είναι το χρώμα για να δούμε αν παρουσιάζει σημάδια γήρανσης, κιμωλίασης (τρίβουμε με ένα ελαφρά βρεγμένο πανί για να δούμε αν βγαίνει στο χέρι). Αν το χρώμα είναι σε κακή κατάσταση τότε ακολουθούμε και τα δύο βήματα, ειδάλλως περνάμε απευθείας στο δεύτερο βήμα.

  1. Ασταρώνουμε την επιφάνεια με το 100% ακρυλικό αστάρι διαλύτου 2000 της Stancolac
  2. Εφαρμόζουμε σε δύο στρώσεις το ελαστομερές ακρυλικό Loxon της Sherwin Williams

4,50 42,00 

Διαβάστε Επίσης