Σκουριά Αιτίες και Αντιμετώπιση

Για μεταλλικές επιφάνειες και σίδερα οικοδομής

α) Σε μεταλλικές επιφάνειες (κάγκελα, πόρτες, παράθυρα κ.α)

Οφείλεται:

1) Στην κακή προετοιμασία της επιφάνειας πριν τη βαφή

2) Στην κακή ποιότητα του χρώματος

3) Στην μη ύπαρξη αντιδιαβρωτικής προστασίας

4) Στη γήρανση της βαφής και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Λύση:

Σε ήδη βαμμένες επιφάνειες που έχει εμφανιστεί σκουριά, αφαιρούμε τη σκουριά στα σημεία που έχει εμφανιστεί με γυαλόχαρτο καθώς και με την βοήθεια του Υγρού Αφαίρεσης Σκουριών Newline, έως ότου φανεί μέταλλο. Στη συνέχεια τρίβουμε ελαφρώς την υπόλοιπη επιφάνεια. Εφαρμόζουμε μία στρώση μίνιο και δύο στρώσεις χρώμα. Εναλλακτικά μπορούμε να εφαρμόσουμε δύο στρώσεις μίνιο με χρώμα (2 σε 1).

4,00 

Σε επιφάνειες που δεν είναι βαμμένες, αφαιρούμε τη μεγάλη ποσότητα σκουριάς με συρματόβουρτσα. Τέλος, εφαρμόζουμε μία στρώση μίνιο και δύο στρώσεις χρώμα. Εναλλακτικά μπορούμε να εφαρμόσουμε δύο στρώσεις μίνιο με χρώμα (2 σε 1).

Έχουμε τη δυνατότητα μέσω του συστήματος που διαθέτουμε να σας προσφέρουμε το μίνιο και το χρώμα στην ίδια απόχρωση. Έτσι, αν χτυπηθεί και αφαιρεθεί από κάποια σημεία το χρώμα, δε θα φαίνεται διαφορετική απόχρωση από κάτω.

 

β) Στα σίδερα της οικοδομής (αναμονές)

Οφείλεται:

1) Στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες

2) Στη μη ύπαρξη αντιδιαβρωτικής προστασίας

Λύση:

Aφαιρούμε τη μεγάλη ποσότητα σκουριάς με συρματόβουρτσα. Στη συνέχεια μετατρέπουμε το σκουριασμένο σίδερο σε υγιές και παράλληλα αποτρέπουμε την εμφάνιση σκουριάς και στο υπόλοιπο σίδερο. Τέλος, εφαρμόζουμε μία στρώση μίνιο και δύο στρώσεις χρώμα. Εναλλακτικά μπορούμε να εφαρμόσουμε δύο στρώσεις μίνιο με χρώμα (2 σε 1).

Τελικά Χρώματα Μετάλλου

6,25 35,30 
5,50 18,00