Σωστή Αραίωση Χρωμάτων

Η σωστή αραίωση χρωμάτων σε αναλογία και ποιότητα διαλύτη είναι πολύ σημαντική, καθώς λανθασμένη αραίωση ή χρήση ακατάλληλου διαλύτη μπορεί να οδηγήσει σε μη ικανοποιητικό και κατώτερης ποιότητας αποτέλεσμα.

sosti-areosi-xromatwn

Για να έχουμε την επιθυμητή κάλυψη, στρώσιμο, στέγνωμα, αμετάβλητη απόχρωση και αντοχή, θα πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες αραίωσης που αναγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές ή τη συσκευασία του προϊόντος.

Αραίωση πλαστικών-ακρυλικών χρωμάτων: Τα πλαστικά-ακρυλικά χρώματα υπάρχουν έτοιμα συσκευασμένα στην αγορά σε λευκό αλλά και σε βάσεις που βοηθούν το σωστό χρωματισμό τους.

Ανάλογα με την απόχρωση που θα επιλέξει ο πελάτης, επιλέγεται από αυτόματα μηχανήματα η ανάλογη βάση που θα χρωματιστεί. Η αραίωση συνήθως κυμαίνεται από 8%-12% / λίτρο προϊόντος.

Κάθε υλικό συνήθως απαιτεί διαφορετική ποσότητα νερού για να αραιωθεί καθώς από εταιρεία σε εταιρεία διαφέρει η πυκνότητα του προϊόντος. Η σωστή αραίωση βρίσκεται με τη χρήση και την εμπειρία. Γενικότερα όμως τα πλαστικά και ακρυλικά χρώματα δε χρειάζονται πολύ αραίωση και αυτό γιατί αν αραιωθούν πολύ έχουν πρόβλημα στην κάλυψη (απαιτούνται παραπάνω στρώσεις) αλλά και σουρώνουν.

Με ένα λίτρο προϊόντος συνήθως μπορούμε να καλύψουμε 8-12 τ.μ.

Τελικά Χρώματα Τοίχου

3,95 24,90