Τι Είναι Οικολογικό Χρώμα

Οικολογικό Χρώμα

Οικολογικό Χρώμα είναι το χρώμα που ρυπαίνει όσο το δυνατόν λιγότερο σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, από την εξόρυξη και παραγωγή των πρώτων υλών, τη διαδικασία παραγωγής, τη συσκευασία, τη διανομή, τη χρήση, τη διάρκεια και μέχρι την τελική διάθεση στο περιβάλλον.

Το οικολογικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

To οικολογικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η μαργαρίτα. Με το σήμα αυτό πιστοποιούνται τα οικολογικά χρώματα τα οποία πληρούν τα οικολογικά κριτήρια και αναφέρονται στις οδηγίες 2002/739/EC και 2000/1980/EC της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο τα προϊόντα που φέρουν το σήμα αυτό μπορούν να ονομάζονται οικολογικά.

Κάθε προϊόν που ικανοποιεί τα κριτήρια, πιστοποιείται με την “Μαργαρίτα”, το ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ της Ευρωπαϊκής  Ένωσης.

Μόνο κάθε προϊόν που φέρει το οικολογικό σήμα, μπορεί να χαρακτηριστεί ως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ!

Το σύστημα Οικολογικού Σήματος είναι

 • Πανευρωπαϊκό
 • Προαιρετικό
 • Επιλεκτικό
 • Διαφανές και αντιπροσωπευτικό
 • Εγκρίνεται επίσημα
 • Βασίζεται σε πολλαπλά κριτήρια
 • Έχει χαρακτηριστικό λογότυπο (το λουλούδι)

Τα οικολογικά κριτήρια καθορίζονται με βάση πόσο ρυπαίνει το προϊόν «από την κούνια μέχρι τον τάφο», δηλαδή σε καθένα από τα στάδια της ζωής του, αρχίζοντας από την εξόρυξη και παραγωγή των πρώτων υλών, συνεχίζοντας με τη διαδικασία παραγωγής , τη συσκευασία, τη διανομή, τη χρήση, τη διάρκεια, καταλήγοντας στην τελική διάθεση στο περιβάλλον. Σε όλα αυτά τα στάδια λαμβάνονται υπόψη  οι ακόλουθοι παράγοντες (πολλαπλά κριτήρια) :

 • ποιότητα αέρα, υδάτων
 • προστασία εδάφους,  μείωση αποβλήτων
 • εξοικονόμηση ενέργειας, διαχείριση φυσικών πόρων
 • πρόληψη της αύξησης θερμοκρασίας του πλανήτη
 • προστασία της στοιβάδας του όζοντος
 • περιβαλλοντική ασφάλεια, θόρυβος
 • τεχνικά χαρακτηριστικά και επιδόσεις του προϊόντος κατά την εφαρμογή και τη χρήση
 • οδηγίες ασφαλούς χρήσης και διάθεσης υπολείμματος προϊόντος  στο περιβάλλον

Το χαρακτηριστικό λογότυπο, (μαργαρίτα), χαρακτηρίζει όλα τα προϊόντα στα οποία έχει απονεμηθεί το Οικολογικό σήμα. Τα προϊόντα, τα οποία φέρουν τη μαργαρίτα,  αναγνωρίζονται από περισσότερους από 370 εκ. καταναλωτές στην  Ευρώπη.
ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Τα Οικολογικά κριτήρια των  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

{ Απόφαση τησ Επιτροπής (ΕΕ) 2014/312/EU } είναι τα ακόλουθα :

 • Υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση
 • Περαιτέρω μείωση στην ήδη χαμηλή περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) και νέος περιορισμός στη χρήση Ημιπτητικών Οργανικών Ενώσεων (SVOC).
 • Μεγάλες αντοχές στο συχνό πλύσιμο (όπου προβλέπεται).
 • Υψηλή πρόσφυση, αντοχή στο νερό και στις αλκαλικές επιφάνειες.
 • Αντοχή στις καιρικές συνθήκες χωρίς προβλήματα κιμωλίασης, ξεφλουδίσματος, φλύκταινων, σκασιμάτων.
 • Ισχυρισμοί για ικανοποίηση ιδιοτήτων όπως αδιαβροχοποίηση, αναπνοή, ελαστικότητα και γεφύρωση ρωγμών, αντιμουχλική δράση επαληθεύονται από ανεξάρτητο φορέα/εργαστήριο.
 • Δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα ούτε καρκινογόνες και τοξικές ουσίες (ΑPEOS, DINP, DIDP, PFAS, PFCA, PFOA and the related substances listed in the OECD “Preliminary lists of PFOS, PFAS, PFOA ” (Αυστηρά όρια).
 • Περαιτέρω περιορισμός των επικίνδυνων ουσιών για τον άνθρωπο και το περιβάλλον σε ” ό΄λο τον κύκλο ζωής τους”. Δεν περιέχουν ουσίες ή μείγματα που έχουν χαρακτηριστεί τοξικά, επικίνδυνα για το περιβάλλον, ευαισθητοποιητικά του αναπνευστικού συστήματος ή του δέρματος ή καρκινογόνα , μεταλλαξιογόνα ή τοξικά για την αναπαραγωγή.
 • Πολύ χαμηλά όρια στη χρήση βιοκτόνων (π.χ.συντηρητικά δοχείου, υμένα, χρωστικών).
 • Πληροφορίες για τον χρήστη με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος ( Συστάσεις για τον καθαρισμό εργαλείων και της διαχείρισης των αποβλήτων, προκειμένου να περιοριστεί η ρύπανση των υδάτων. Συμβουλές για τον υπολογισμό της ποσότητας που χρειάζεται και χρήση του σωστού ασταριού με στόχο την μείωση της κατανάλωσης αλλά και της μείωσης των περισσευμάτων).
 • Πτητικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων ( VAH ).

Τελικά Χρώματα Τοίχου

3,95 24,90 

Follow my blog with Bloglovin