Βαμμένη Πισίνα της Οποίας Βγαίνει το Χρώμα – Κιμωλίαση

Πρόβλημα

Βαμμένη πισίνα της οποίας βγαίνει το χρώμα με τη μορφή σκόνης (κιμωλίαση)

Αίτια:

  1. Χρήση χρώματος χαμηλής ποιότητας
  2. Εφαρμόστηκε χρώμα σε λεπτή στρώση
  3. Πιθανόν η άδεια πισίνα να εκτέθηκε στην ηλιακή ακτινοβολία για μεγάλο χρονικό διάστημα
  4. Λάθος εφαρμογή του χρώματος
  5. Δεν έγινε χρήση ασταριού
  6. Το χρώμα αραιώθηκε υπερβολικά
  7. Η προς βαφή επιφάνεια δεν είχε προετοιμαστεί σωστά
  8. Λανθασμένη ανάμιξη των δύο συστατικών (ποσότητα καταλύτη, ομογενοποίηση, χρόνος εφαρμογής)
  9. Τα χημικά για τον καθαρισμό του νερού χρησιμοποιούνται σε μεγάλη ποσότητα

Λύση:

1) Κιμωλίαση σε ήπια μορφή και επιφάνεια που είναι βαμμένη με χρώμα ενός συστατικού

    Α) Τρίβουμε την επιφάνεια απομακρύνοντας τη σκόνη

    Β) Καθαρίζουμε την επιφάνεια με το καθαριστικό υγρό αλάτων G-50 New Line

    Γ) Εφαρμόζουμε το χρώμα πισίνας 560 της Stancolac σύμφωνα με τις οδηγίες

2) Κιμωλίαση σε ήπια μορφή και επιφάνεια που είναι βαμμένη με χρώμα δύο συστατικών

   Α) Τρίβουμε την επιφάνεια απομακρύνοντας τη σκόνη

   Β) Καθαρίζουμε την επιφάνεια με το καθαριστικό υγρό αλάτων G-50 New Line

   Γ) Εφαρμόζουμε το εποξειδικό χρώμα πισίνας δύο συστατικών 561 της Stancolac σύμφωνα με τις οδηγίες

3) Κιμωλίαση σε έντονη μορφή και επιφάνεια που είναι βαμμένη με χρώμα ενός ή δύο συστατικών

   Α) Τρίβουμε και απομακρύνουμε το χρώμα από την επιφάνεια

   Β) Καθαρίζουμε την επιφάνεια με το καθαριστικό υγρό αλάτων G-50 New Line

   Γ) Εφαρμόζουμε μία στρώση από το εποξειδικό αστάρι 850 της Stancolac

   Δ) Εφαρμόζουμε το χρώμα πισίνας ενός συστατικού 560 ή το εποξειδικό χρώμα πισίνας δύο συστατικών της Stancolac σύμφωνα με τις οδηγίες

Καθαριστικά Μαρμάρων & Φυσικής Πέτρας

Βιομηχανικό Διασπαστικό Οξειδώσεων G-50 3Lt Newline

15,00 
11,50 45,00 
11,50 45,00